Cijene suhog veza

Cijene smještaja plovila u suhoj marini:

 • Godišnja cijena
  Mjesečna cijena
 • 75,00 € / m
  10,00 € / m

Cijene smještaja kamp-kućica u suhoj marini:

 • Godišnja cijena
  Mjesečna cijena
 • 39,00 € / m
  9,00 € / m

mjesto Turanj

Turanj

Turanj je turističko mjesto smješteno uz jadransku magistralu u Sjevernoj Dalmaciji.

U blizini su gradovi Zadar (24 km) i Biograd (6 km).